NieuwsDuurzaam mobiliteitsbeleid

Hoe begin je met het duurzamer maken van je mobiliteitsbeleid? Welke mogelijkheden heb je als werkgever om hier eenvoudig mee te starten? En hoe ga je ervoor zorgen dat je medewerkers bewuster en duurzamer omgaan met hun reizen? Wij merken dat deze vragen geregeld terugkomen bij werkgevers en geven je alvast een aantal tips zodat je hiermee van start kunt gaan.

Bewustwording: hoe sta ik er nu voor en waar wil ik naartoe?

Om de eerste stappen te zetten naar een duurzamer beleid is het belangrijk te bepalen welke doelen je gaat stellen en hoe je deze meetbaar kunt maken. Een beleid op mobiliteit en een verandering hiervan heeft veel impact en is van heel veel factoren afhankelijk. Daarom is er ook geen kant-en-klaar beleid dat meteen te implementeren is.

Proberen en leren: testen van een nieuwe strategie

Om te bepalen waar je nu staat en naartoe wilt, zal je verschillende aspecten in kaart moeten brengen. Hierna kun je pas starten met een vernieuwd beleid. Eventueel eerst op een kleine schaal gedurende een proefperiode. Op die manier kun je ervaren hoe de nieuwe strategie en acties je medewerkers bevallen en meten wat de effecten zijn.

In de praktijk: voorbeeldvragen om mee te beginnen

Gebruik deze voorbeeldvragen eens om een begin te maken met het zetten van stappen naar een duurzamer mobiliteitsbeleid.

  • Welke duurzame doelen streef je organisatie breed na? Is dat een vermindering van je CO2 uitstoot? Een vitaliteitsplan om je medewerkers fit te houden? Een volledig elektrisch wagenpark? En hoe worden deze doelen nu meetbaar gemaakt?
  • Neem je wagenpark kritisch onder de loep en bekijk of je hierin nog winst kunt behalen. Wil je het autogebruik terugdringen? Eventuele lease auto’s vervangen door auto’s met minder uitstoot? Kun je overwegen om deelauto’s in te zetten die door alle medewerkers gebruikt kunnen worden?
  • Welke vergoedingen bied je nu? Hoe ziet het huidige beleid eruit ten aanzien van vergoedingen voor auto(kilometers), fiets en OV? Stimuleren deze vergoedingen het maken van duurzamere keuzes door werknemers?
  • Hoe worden medewerkers bewust gemaakt van hun reismogelijkheden en vergoedingen? Wordt er actief gestuurd op bewustwording onder medewerkers? Zijn vergoedingen tussentijds aan te passen? Welke mogelijkheden bied je je medewerkers om duurzame keuzes te maken en worden zij hiervoor beloond? Op welke manier zou je dit vorm kunnen geven?
  • Heb je een fietsplan en wordt deze onder de aandacht gebracht? Veel werknemers weten niet precies hoe zij een fietsplan aan kunnen bieden aan werknemers. Sinds de invoering van de nieuwe WKR (werkkosten regeling) is er een en ander hierin gewijzigd. Dit betekent niet dat er geen vergoeding meer mogelijk is. Sterker nog, de mogelijkheden die je je werknemer kunt bieden zijn heel uitgebreid. Naast een vergoeding bij het kopen van een nieuwe fiets, is het ook een optie om een fietskilometer vergoeding in te voeren. Zijn er al medewerkers met een e-bike? Overweeg eens of je een “lease e-bike??? aan kunt bieden.
  • Wat is het parkeerbeleid? Hoe ziet je parkeerbeleid er uit? Kan iedereen gemakkelijk parkeren? Is er een tekort aan parkeerplekken bij je werklocatie(s)? Wil je het autogebruik ontmoedigen, dan kun je overwegen om het aantal parkeerplaatsen terug te dringen. Het is dan wel zaak dat je je medewerkers een goed alternatief kunt bieden.
  • Mobiliteitsprofiel van werknemers op persoonlijk niveau. Heb je er al eens over nagedacht om bij de indiensttreding van een nieuwe werknemer een persoonlijk mobiliteitsprofiel op te stellen? Deze geeft een overzicht van de vergoedingen en het beleid en bekijkt waar de werklocatie(s) is/zijn en hoe deze te bereiken zijn vanaf het woonadres. Op deze wijze kun je je mensen bewust maken van hun keuze en mee laten denken over duurzamer reizen. Natuurlijk kun je dit met terugwerkende kracht ook doen onder je huidige personeelsbestand.
  • Geef je je werknemers vrijheid in het maken van keuzes? Of staat je beleid hierin vast? Reizen met het OV biedt soms ook de mogelijkheid om tijdens het reizen nog wat door te werken. Kan ervoor gekozen worden om flexibele keuzes te maken (bijv. een aantal dagen met de auto, een aantal dagen fietsen)? Welke werktijden worden er gehanteerd en hoe zorg je ervoor dat niet al je mensen in de spits reizen? Een medewerker die uitgerust op het werk verschijnt, is vaak productiever en minder gestrest.

Duurzamer, goedkoper & toekomstbestendig

Met het invoeren van een duurzamer beleid kun je ook gaan besparen. Een autokilometer is duur, een lease-autokilometer nog duurder en parkeerplaatsen zijn ook prijzig. Een fietskilometer en OV-kilometer zijn goedkoper. Hierdoor word je als werkgever niet alleen duurzamer, maar ga je (op korte termijn) ook besparen op je kosten voor mobiliteit. Bovendien zorg je ervoor dat je klaar bent voor de toekomst: bied je (toekomstige) medewerkers een scala aan (duurzame) mogelijkheden!

Mobiliteitsscan

Ben je er klaar voor om een volgende stap te zetten naar een duurzamer beleid? Dan is het verstandig om een mobiliteitsscan uit te laten voeren door een externe organisatie. Deze “0-meting??? geeft een totaaloverzicht van de huidige situatie door het uitvoeren van een uitgebreide analyse. Vervolgens wordt dit vertaald naar kansen en mogelijkheden die er in de toekomst zijn. Alle eerder genoemde zaken worden hierbij onder de loep genomen.

Welke doelen ga je stellen en hoe ga je beginnen? Met de reTURNN app ga je meteen je voordelen berekenen. Het kost je niets, op een paar minuten van je tijd na. Wil je meer weten over het uitvoeren van een mobiliteitsscan? Neem hier eens een kijkje.

Welke eerste stappen ga jij zetten?