NieuwsLancering samenbereikbaar

Op 5 oktober vond in Ridderkerk de startbijeenkomst plaats van het platform Samen Bereikbaar in de BAR-gemeenten. De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk ondersteunen dit initiatief om bedrijven te bewegen voor 10% minder autoverkeer in de spits te zorgen. Door wethouders van alle gemeenten is gesproken over ontwikkelingen op het gebied van onder andere bereikbaarheid en de aanleg van nieuwe fietspaden.

Tijdens deze bijeenkomst hebben een aantal bedrijven in deze gemeenten direct een intentieverklaring ondertekend. Ook TURNN was hier aanwezig om de aanwezigen te informeren over mobiliteitsdiensten in de regio, slimmer en duurzamer reizen en de inzet van de TURNN app- en aanverwante diensten. Meer weten over het platform Samen Bereikbaar? Kijk dan eens op: www.samenbereikbaar.nl. Naast de BAR-gemeenten hebben ook bedrijven in de gemeente Drechtsteden zich al eerder aangesloten bij dit platform.

Foto: portofbusiness.nl