NieuwsMobiliteitsbeeld 2017: we rijden nog veel auto, maar pakken steeds vaker de fiets

De laatste tien jaar reizen we in Nederland steeds vaker en verder met de fiets. Sinds 2013 is er een verjonging van e-bike gebruikers én neemt het gebruik hiervan voor woon-werkverkeer toe. Deze resultaten blijken uit het Mobiliteitsbeeld 2017. Dit uitgebreide rapport is deze week gepubliceerd en opgesteld door het KiM (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid) vanuit het Ministerie van I&M.

Het rapport geeft een overzicht van de ontwikkelingen de laatste tien jaar op het gebied van mobiliteit en een voorspelling voor de toekomst. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat je benieuwd bent naar de andere resultaten, presenteren wij jou hier een aantal resultaten.

We leggen gemiddeld 11.000 kilometer per persoon per jaar af

Maar liefst zo’n 11.000 kilometer per persoon binnen ons eigen land, waarvan ongeveer 60% met de auto, 13% met de trein en 8% met de fiets. Hierbij is de trendlijn dat het autogebruik iets afneemt en de trein en fiets steeds meer gebruikt worden.

50-plussers zijn meer en jongvolwassenen minder auto gaan rijden

Door de vergrijzing maken steeds meer 50- en 60-plussers gebruik van de auto. Onder jongvolwassenen (18-30 jaar) is het autogebruik juist afgenomen. De woonomgeving is van invloed op het autogebruik. Onder jongvolwassenen is een verschuiving naar de fiets te zien wat deels is te verklaren doordat een groot aandeel van deze groep in steden woont.

Toename in autobezit, maar grote verschillen in leeftijd & regio’s

Sinds 2005 is het autobezit per 1.000 inwoners met 12% toegenomen. Bijna de helft van alle huishoudens heeft nu één auto en een kwart, twee of meer auto’s in bezit. Maar ook hier een groot verschil tussen de ouderen en jongvolwassenen. Bij 65-plussers is de toename 33% terwijl onder jongvolwassenen het autobezit juist 10% is afgenomen. In de dichtbevolkte gebieden is het autobezit het laagst: daar hebben minder mensen een rijbewijs. Het OV-netwerk is veel uitgebreider én wordt er meer gefietst. Op korte afstand zijn veel belangrijke locaties goed bereikbaar, wat de noodzaak van een auto kleiner maakt.

We reizen steeds vaker en verder met de fiets

Het aantal fietskilometers neemt met 12% toe doordat meer mensen de fiets pakken, óók naar het werk. Ruim een kwart van alle verplaatsingen en bijna een tiende van de kilometers die wij als Nederlander afleggen, gaan per fiets. De toename is ook te danken aan de populariteit van de e-bike. Drie van de tien verkochte fietsen zijn e-bikes.

Het treingebruik neemt sinds 2005 ieder jaar met 2% toe   

De meeste reizigerskilometers per trein worden met de NS afgelegd (maar liefst 95%). De afstand van de herkomstbestemming naar het station wordt ook steeds vaker gefietst, al in 43% van de gevallen. Van het station naar de eindbestemming is het fietsgebruik gestegen met 13%. De meeste reizigers lopen liever vanaf het station naar de eindbestemming.

Meer files, meer tijdsverlies, maar ook spitsmijden en thuiswerken

In 2016 is het reistijdverlies met 10% toegenomen ten opzichte van 2015. Het verlies in de avondspits in de Noordvleugel van de Randstad is het hardst toegenomen.

Toekomstbeeld: de komende 5 jaar verliezen we nog meer tijd aan reizen

De verwachting is dat het verkeer op het hoofdwegennet nog verder toeneemt als gevolg van de economische groei en bijbehorende goederenvervoer. Dit heeft tot gevolg dat het reistijdverlies door files op de wegen toeneemt. Geen fijn vooruitzicht maar er zijn ook kansen:

  • De shift van bezit naar gebruik zet door waarbij duurzaam reizen steeds belangrijker wordt, niet voor niets komen er steeds meer deelfiets -en auto initiatieven;
  • Werkgevers buigen zich steeds meer over de vraag hoe zij hun werknemers meer vrijheid kunnen bieden om op een slimme én duurzamere manieren te reizen;
  • Reizen gaat ook over vitaliteit; lopen en fietsen is gezond!;
  • Met Mobility as a Service oplossingen wordt reizen steeds persoonlijker. Het wordt makkelijker om je keuzes af te laten hangen van je wensen op dat moment;

Nieuwsgierig geworden naar de rest van de resultaten? Hier kun je het hele rapport lezen. Make a TURNN!