Mobiliteitsscan

Van “0-meting” naar mobiliteitsbeleid

Onze mobiliteitsscan geeft je een overzicht van de huidige situatie, het reisgedrag van je medewerkers en een uitgebreide analyse van de kansen die er voor jouw organisatie in de toekomst zijn.

Wij kijken niet alleen naar het beleid, maar ook naar externe factoren zoals de bereikbaarheid, knelpunten op het wegennet en de parkeersituatie.

Sturen op gedragsverandering

Om inzicht te krijgen in het reisgedrag en de beweegredenen van je medewerkers, wordt een enquête uitgevoerd. Deze geeft je als werkgever inzicht in de wensen en behoeften die er spelen.

De scan mondt uit in een rapport met conclusies en aanbevelingen. Ook worden er concrete voorstellen gedaan voor duurzame oplossingen, gekoppeld aan de doelen en wensen van de organisatie. Hieraan kunnen gedragsveranderingsprogramma’s gekoppeld worden.

Investeren en besparen

Wil je besparen op kosten voor mobiliteit en investeren in een duurzaam beleid? Wij maken inzichtelijk hoe je hiermee aan de slag kan gaan. Goed voor je bedrijf, medewerkers en het milieu!

De inhoud van onze mobiliteitsscan:

  • Het onder de loep nemen van het mobiliteitsbeleid
  • Het uitvoeren van een digitale enquête onder je medewerkers
  • Een omgevingsanalyse van de werklocatie(s)
  • Conclusies en aanbevelingen voor duurzame oplossingen en besparingen
  • Plan van aanpak voor de implementatie van voorgestelde aanbevelingen

Zet vandaag nog de eerste stap naar een toekomstbestendig mobiliteitsbeleid. Wij vertellen je graag meer.

Neem contact op