Mobiliteitsscan

Krijg grip op je reiskostenregelingen

Onze mobiliteitsscan geeft je een overzicht van de huidige regelingen rondom reiskosten en het reisgedrag van medewerkers. Met onze uitgebreide analyse laten we zien welke kansen er voor jouw organisatie zijn op het gebied van reiskostenvergoedingen, duurzaam reizen, het nieuwe werken en de aantrekkelijkheid hiervan.

We kijken ook naar externe factoren zoals bereikbaarheid, parkeren en het aansluiten op MVO-doelstellingen.

Sturen op gedragsverandering en goed werkgeverschap

Om inzicht te krijgen in het reisgedrag en beweegredenen van je medewerkers, wordt een enquête uitgevoerd. Deze laten jou als werkgever zien in hoeverre je medewerkers de huidige reiskostenregelingen aantrekkelijk vinden en hoeveel waarde zij hechten aan flexibel kunnen reizen, reistijd en duurzaamheid.

De scan resulteert in een rapport met conclusies en aanbevelingen. Er worden concrete voorstellen gedaan voor duurzame oplossingen, gekoppeld aan goed werkgeverschap en wensen van de organisatie. Hieraan kunnen gedragsveranderingsprogramma’s gekoppeld worden.

Investeren en besparen

Wil je besparen op kosten voor mobiliteit en investeren in een duurzaam beleid? Wij maken inzichtelijk hoe je hiermee aan de slag kan gaan. Goed voor je bedrijf, medewerkers en het milieu!

mobiliteitsscan

De inhoud van onze mobiliteitsscan:

  • Onder de loep nemen van het mobiliteitsbeleid;
  • Het uitvoeren van een digitale enquête onder je medewerkers;
  • Een omgevingsanalyse van de werklocatie(s);
  • Conclusies en aanbevelingen voor duurzame oplossingen en besparingen;
  • Plan van aanpak voor de implementatie van voorgestelde aanbevelingen.

Zet vandaag nog de eerste stap naar een toekomstbestendig mobiliteitsbeleid. Wij vertellen je graag meer.

Neem contact op