NieuwsHaven Rotterdam

De ervaring van de bereikbaarheid van het havengebied door de werknemers

De Rotterdamse haven en omliggende industrie reikt van de stad Rotterdam tot aan de Maasvlakte. Een groot gebied, waarbij de bereikbaarheid ook heel afhankelijk is van de locatie. Niet ieder gebied is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en een aantal werkgevers zet collectief vervoer voor hun werknemers. Hoe ervaren de mensen die hier werken de bereikbaarheid? Wat kan er beter? Waarmee maken ze nu hun reizen en waarom? Niemand weet natuurlijk beter waar de knelpunten zitten dan werknemers die dagelijks van en naar hun werk reizen.

De afgelopen maanden hebben wij werknemers in het Havengebied opgeroepen om deel te nemen aan een enquête hierover. De belangrijkste resultaten delen we nu graag met jullie.

Auto nog steeds meest gebruikt in woon-werkverkeer, de e-bike is in opkomst

Ruim 69% van de respondenten geeft aan meestal gebruik te maken van de auto. De fiets/ e-bike wordt door zo’n 20% gebruikt om de afstand naar het werk af te leggen. De e-bike wordt door een kwart van de respondenten genoemd als mogelijk alternatief voor het woon-werkverkeer in de toekomst. De mogelijkheden de woon-werk reis af te leggen met het openbaar vervoer wordt ervaren als zeer beperkt, zeker door werknemers in Botlek/Europoort en op de Maasvlakte.

Files, storingen van de Botlekbrug en beter openbaar vervoer

2/3e van de respondenten geeft aan door filevorming vertraging te ondervinden in de woon-werkreis. De vele storingen aan de Botlekbrug worden hierbij ook geregeld genoemd als hinderlijk. Slechts 18% geeft dan ook de bereikbaarheid van het Havengebied te ervaren als “goed”. Het beperkte aanbod aan OV zorgt ervoor dat dit vaak geen optie is als alternatieve vorm van vervoer.

Kansen voor collectief vervoer, e-bikes/scooters en beter openbaar vervoer

Op de vraag “Wat zou voor jou de bereikbaarheid van het gebied verbeteren” werden een aantal zaken vaak genoemd:

  • Beter en frequenter openbaar vervoer, met uitbreiding van bushaltes;
  • Collectief bedrijfsvervoer van deur tot deur of vanaf een vaste opstapplek;
  • Het stimuleren en beter faciliteren van e-bikes en scooters door werkgevers;
  • Minder storingen aan de Botlekbrug.

Iets meer dan de helft van alle respondenten geeft aan te overwegen gebruik te maken van collectief bedrijfsvervoer als dit door de werkgever aangeboden wordt.

In gesprek met werkgevers over resultaten

De resultaten worden de komende tijd besproken en gedeeld met werkgevers in het Havengebied. Ook op werkgeversniveau is het interessant om een vragenlijst uit te zetten, die meer toespitst op het beleid en bereikbaarheid van de locatie. Dan wordt ook uitgebreid gekeken naar de herkomst van de werknemers en kansen die er zijn.

Meer weten over deze onderwerpen? Neem gerust eens contact met ons op, we komen graag kennis maken en meedenken over mogelijkheden om je beleid nog aantrekkelijker te maken voor werknemers.